Här visar vi ett urval av exempelobjekt längs Alanyakusten. Normalt fungerar vi som ”köparmäklare” vilket innebär att vi söker objekt på köparens uppdrag. Sökningen sker individuellt i samråd med varje kund, vi har alltså ingen egentlig ”objektlista” att presentera på det sätt som är vanligt i Sverige.

  1. nyproduktion_link320
  2. DSC_0845-600x450

NYPRODUKTION

Nyproduktion avser bostäder som är under byggnation eller där bygget ännu ej har påbörjats. Säljaren är det byggbolag som bygger projektet. Vid nyproduktion erbjuder byggherren normalt betydande rabatter för de kunder som köper tidigt i processen. Du får ett billigare boende men får å andra sidan vänta längre på inflyttning.

  1. IMG_0735-600x450
  2. IMG_0507-600x450

NYCKELFÄRDIGT

Nyckelfärdigt avser nybyggda bostäder som är klara att tillträda och som inte varit bebodda tidigare. Säljaren är normalt byggbolaget som byggt bostaden ifråga. Området i sig är mer eller mindre färdigt, ibland är det knappt slutfört, ibland några år äldre.

  1. resale-hus-320x240
  2. DSC_0043-600x450

RESALE

Resale avser bostäder som har haft en eller flera tidigare ägare. Vid Resale är säljaren normalt en privatperson. Ofta är bostaden inbodd och områdets trädgård mer uppvuxen. Istället för nyproduktion har du här möjlighet att få ett mer ”färdigt” boende.